درباره مــا
تامین و توزیع انواع لوله، شیرآلات و اتصالات صنایع نفت گاز،
پتروشیمی، نیروگاهی، دریایی و صنایع غذایی

پترو تامین مهام با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش و ساخت تجهیزات تاسیسات و ماشین‌آلات صنعتی جهت پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع غذایی و دارویی و همچنین نیروگاههای بخار، گاز و سیکل ترکیبی در دست ساخت و وزارت نیرو با بیش از دو دهه همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

پترو تامین مهام آمادگی خود را جهت همکاری در زمینه‌های ذیل اعلام میدارد.

عرضه کلیه تجهیزات تاسیسات صنعتی شامل‌ لوله، شیرآلات، اتصالات، فلنج‌ها، پیچ و مهره‌ و استاد بولت، واشر و …

درباره مــا
تامین و توزیع انواع لوله، شیرآلات و اتصالات صنایع نفت گاز،
پتروشیمی، نیروگاهی، دریایی و صنایع غذایی

پترو تامین مهام با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش و ساخت تجهیزات تاسیسات و ماشین‌آلات صنعتی جهت پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع غذایی و دارویی و همچنین نیروگاههای بخار، گاز و سیکل ترکیبی در دست ساخت و وزارت نیرو با بیش از دو دهه همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

پترو تامین مهام آمادگی خود را جهت همکاری در زمینه‌های ذیل اعلام میدارد.

عرضه کلیه تجهیزات تاسیسات صنعتی شامل‌ لوله، شیرآلات، اتصالات، فلنج‌ها، پیچ و مهره‌ و استاد بولت، واشر و …

Products

Completed projects

Supply and distribution of all types of pipes, valves and fittings for the oil, gas, petrochemical, power plant, marine and food industries

از آخرین اخبار ما بیشتر بیاموزید.

پترو تامین مهام با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش و ساخت تجهیزات تاسیسات و ماشین‌آلات صنعتی جهت پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع غذایی و دارویی و همچنین نیروگاههای بخار، گاز و سیکل ترکیبی در دست ساخت و وزارت نیرو با بیش از دو دهه همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.