شیرآلات اندازه گیری فشار

Pressure Measurement

شیرآلات اندازه گیری فشار

اقلام ابزار دقیق به منظور کنترل فرآیندهای اتوماتیکی طراحی شده اند.

اقلام ابزار دقیق در نگاه کلی برای اندازه گیری و نشان دادن فشار، دما، سطح و دبی سیالات مورد استفاده قرار می گیرند.

تجهیزات ابزار دقیق فشار شامل رنج وسیعی از کالاها شامل انواع مختلفی از دستگاههای اندازه گیری فشار، ترنسمیترهای فشار، سنسورها و ترنسدیوسرها می باشند که به منظور اندازه گیری و نشان دادن فشار مایعات و گازها مورد استفاده قرار می گیرند.

سنسورهای فشار شامل ترنسدیوسرها ، ترنسمیترها و سویچ ها دستگاههایی هستند که فشار سیال را اندازه گرفته و میزان مربوطه را به سیگنال الکتریکی مناسب تبدیل می کنند.

گیج های فشار تجهیزات آنالوگ و یا دیجیتالی هستند که فشار لحظه ای سیال را در هر لحظه از فرآیند اندازه گیری نشان میدهند.

برخی محصولات ما