شیر آلات اندازه گیری جریان

Flow Measurement

شیر آلات اندازه گیری جریان

اقلام ابزار دقیق به منظور کنترل فرآیندهای اتوماتیکی طراحی شده اند. اقلام ابزار دقیق در نگاه کلی برای اندازه گیری و نشان دادن فشار، دما، سطح و دبی سیالات مورد استفاده قرار می گیرند.

تجهیزات ابزار دقیق دبی شامل رنج وسیعی از کالاها شامل انواع مختلفی از دستگاههای اندازه گیری دبی، ترنسمیترهای دبی، سنسورها و ترنسدیوسرها می باشند که به منظور اندازه گیری و نشان دادن دبی مایعات و گازها مورد استفاده قرار می گیرند.

سنســــورهـــای دبی شامل ترنســـدیوسرها، ترنسمیتـــرها و سویچ ها دستگاه هایی هستند که دبی سیال را اندازه گرفته و میزان مربوطه را به سیگنال الکتریکی مناسب تبدیل می کنند.

بر اساس قوانین فیزیکی اندازه گیری دبی سیالات، دستگاههای اندازه گیرهای دبی به انواع مختلف کریولیس، الکترومغناطیسی، آلتراسونیک، ورتکس و حرارتی تقسیم می شوند.

برخی محصولات ما