شیر الات اندازه گیری سطح

Level Measurement

شیرالات اندازه گیری سطح

اقلام ابزار دقیق به منظور کنترل فرآیندهای اتوماتیکی طراحی شده اند.

اقلام ابزار دقیق در نگاه کلی برای اندازه گیری و نشان دادن فشار، دما، سطح و دبی سیالات مورد استفاده قرار می گیرند.

سطح مایعات، خمیرها، مواد جامد پودری و یا گازهای مایع معمولا” در تانک ها، انبارها و یا مخزن های حجم متحرک اندازه گیری می شوند. تجهیزات ابزار دقیق سطح شامل رنج وسیعی از کالاها شامل انواع مختلفی از دستگاههای اندازه گیری سطح، ترنسمیترهای سطح، سنسورها و ترنسدیوسرها می باشند که به منظور اندازه گیری و نشان دادن سطح مایعات و گازها مــــــورد استفاده قــــــرار می گیرند.

سنسورهای سطح شامل ترنسدیوسرها، ترنسمیترها و سویچ ها دستگاههایی هستند که سطح سیال را اندازه گرفته و میزان مربوطه را به سیگنال الکتریکی مناسب تبدیل می کنند.

بر اساس قوانین فیزیکی اندازه گیری سطح سیالات، دستگاههای اندازه گیرهای سطح به انواع مختلف رفلکس شفاف و مغناطیسی تقسیــم می شوند.

برخی محصولات ما