لوله های کربن استیل

Carbon Steel Pipes

لولـه های کـربن استـیل

SEAMLESS PIPES

:Size Range

1/2" to 10"

: Wall Thicknes

S-10,S-40 & S-80

: Grade

304/L & 316/L & 321

برخی محصولات ما