پترو تامین مهام

تامین و توزیع انواع لوله، شیرآلات و اتصالات صنایع نفت گاز،
پتروشیمی، نیروگاهی، دریایی و صنایع غذایی